Skyrybos

Äktenskapsskillnad skyrybos mindre

Skyrybų priežastys

Švedijos santuokos įstatymas (“Äktenskapsbalken“)  nereikalauja nurodyti skyrybų priežasties.

Jus išskirs be 6 mėnesių “apsigalvojimo” laikotarpio (”betänketid”), jeigu abu to norite/bendru sutarimu ir neturite vaikų iki 16 metu amžiaus. Beje, jeigu turite vaikų bet gyvenate atskirai jau daugiau nei 2 metus, apsigalvojimo terminas negalioja.

Po apsigalvojimo termino jums duodama puse metų raštinio prašymo santuokai anuliuoti padavimui (“fullföljd av äktenskapsskilnad“).

Buvusio sutuoktinio išlaikymas/ alimentai (“underhåll till maka efter skilsmässa“)

Jeigu po skyrybų jūs negalite savęs išlaikyti, buvusi antroji pusė privalo jums padėti tol kol jūs galėsite savimi pasirūpinti patys, t.y. pereinamuoju laikotarpiu, arba kartais netgi ilgiau.

Jeigu jums neišeina susitarti (būtinai raštu!) dėl alimentų geranoriškai (“avtal om underhållsbidrag till maka“), galima kreiptis i teismą kuris nutars kokia forma (mėnesine ar vienkartine) ir kiek laiko jums alimentai turi būti mokami. Teismas gali priteisti alimentus ne daugiau nei už tris metus atgaline data.

Tiek tarpusavio sutartis tiek teismo nutarimas dėl alimentų turi būti užregistruoti Mokesčių inspekcijoje („Skatteverket“).

 Bendrasis būstas skyrybų atveju (“kvarsittanderätt“)

Jeigu neišeina tarpusavyje susitarti kas iš besiskiriančių sutuoktinių pasiliks gyventi bendram būste, tenka kreiptis i teismą. Kol skyrybos neužbaigtos, tai yra apsigalvojimo periodu, teismas gali laikinai nuspręsti („interimistiskt beslut om kvarsittanderätt“) kam labiausiai reikia bendrojo būsto. Skyryboms įvykus galima vėl kreiptis i teismą jeigu neišeina susitarti dėl bendrojo busto geranoriškai. Tesimas skiria būstą tam kam teismo požiūriu labiausia to reikia.

Turto dalybos (“bodelning”) skyrybų atveju 

Jeigu jus nebuvote sudarę sutuoktinių sutarties (“äktenskapsförord“), jūsų abiejų bendras turtas (“giftorättsgods“) bus dalijamas po lygiai. Bendras turtas yra toks turtas kuris sutuoktinų sutartyje, testamente arba iš ko gautoje dovanoje (patvirtintoje raštu ) nebuvo nurodytas/sąlygotas kaip asmeninis turtas (“enskild egendom”).

Jeigu neišeina susitarti dėl turto pasidalijimo patiems, galite kreiptis pas teisininkus arba į teismą, kur jums paskirs turto pasidalijimo administratorių (“bodelningsförättare“).

  • Dėl tam tikrų aplinkybių teismas gali padalinti turtą ne po lygiai, jeigu vienas iš sutuoktinių turi žymai mažiau bendro turto.
  • Sutuoktiniai gali turtą pasidalinti ir tai įforminti netgi santuokos metu (“bodelning under äktenskapet”) ir netgi, panorėjus, priregistruoti Mokesčių inspekcijoje (“Skatteverket“).

Mūsų duomenis rasite čia!

Leave a Reply

Your email address will not be published.