Ginčai dėl globos, alimentai


Ginčai dėl globos

Ginčai dėl globos

Ginčai dėl globos, bendravimo su vaiku bei vaiko gyvenamosios vietos

Jeigu tėvai negali susitarti dėl globos, bendravimo arba vaiko gyvenamosios vietos, problemą gali spręsti teismas. Vaikas turi teisę bendrauti su tuo iš tėvų su kuriuo vaikas negyvena (“umgängesrätt“).  Bendravimas gali vykti įvairiomis formomis: dienos metu, su nakvyne, telefonu, Skaipu ir t.t.

Bendravimo teisė pirmiausiai yra skirta vaikui, o ne tėveliams, nors į teismą kreipiasi dažniausiai tėvai arba kiti vaikui artimi žmonės, pvz. seneliai.

Pokalbiai dėl bendradarbiavimo (“samarbetssamtal“)

Jeigu jums neišeina susitarti tarpusavyje galite kreiptis i socialinės apsaugos tarnybą (“socialtjänsten”) kuri privalo pasiūlyti pokalbius dėl bendradarbiavimo (“samarbetssamtal“) siekiant susitarti dėl globos, bendravimo ir vaiko gyvenamosios vietos.

Pokalbius dėl bendradarbiavimo gali paskirti ir teismas tuo atveju kai globos klausimas sprenžiamas būtent teisme.

Teismo paskirtas tyrimas del vaiko globos, bendravimo ir gyvenamosios vietos (“utredning om vårdnad, umgänge och boende“)

Toks tyrimas aktualizuojasi kai tėvai negali susitarti dėl vaiko globos, bendravimo ir gyvenamosios vietos tarpusavyje arba jeigu tam yra kitos svarios priežastys kad apginti vaiko interesus.

Jeigu vienas iš tėvų nesilaiko teismo sprendimo dėl vaiko globos, bendravimo arba gyvenamosios vietos

Teismo sprendimo vykdymas gali būti užtikrintas ir teisiniu būdu tuo atveju kai sprendimas negerbiamas vieno iš tėvelių. Šiuo klausimu tenka kreiptis i apygardos administracinį teismą (“Förvaltningsdomstol.”) Mes jums galime padėti šiais ir panašiais klausimais!

Vaiko išlaikymas/alimentai (”underhållsbidrag”) arba valstybinė parama vaikui (“underhålsstöd“)

Tėvai privalo išlaikyti savo vaikus iki tol kol vaikui sukanka aštuoniolika metų arba iki dvidešimt vienerių jeigu bendrasis lavinimas dar nėra baigtas. Alimentus privalo mokėti tas iš tėvų su kuriuo vaikas pastoviai negyvena bei tas iš tėvų su kuriuo vaikas gyvena bet vaiko ekonominis standardas yra prastesnis pas kitą globėją. Taip stengiamasi apginti vaiko teisę į tą patį ekonominį standartą nepriklausomai nuo pas kurį iš tėvelių vaikas gyvena.

Tuo atveju kai tas iš tėvų, su kuriuo vaikas negyvena, ekonomiškai visiškai arba dalinai nepajėgia arba nenori prisidėti prie vaiko išlaikymo (“underhållsbidrag“), valstybė kompensuoja išmokėdama „alimentinę“ paramą (“underhållsstöd“), kurios dydis yra 1 273 SEK per mėnesį.

 

Observera! įsidemėkite! Atention!

Jeigu išlaikymas nemokamas nors motina/tėvas ir turi tam finansines galimybes, valstybė išieško tą sumą nuo piktnaudžiautojo (-s).
Norint gauti didesnius alimentus nei kad nustatyta valstybės, ( būtent 1 273 švediškų kronų), reikia kreiptis į teismą. Kreipkitės ir mes jums padėsim ir šiuo klausimu!

  • Alimentai yra mokami dažniausiai kas mėnesį, bet teismas gali nuspręsti ir dėl kito mokėjimo būdo, jeigu tam yra konkrečių priežasčių.
  • Tėvų tarpusavio sutartis dėl vienkartinės išmokos arba dėl išmokų už ilgesnį nei trijų mėnesių laikotarpį, galioja tiktai sudaryta raštu ir paliudyta dviejų asmenų!

Jeigu vaikui nėra aštuoniolikos metų, susitarimo galiojimui būtinas Socialinės rūpybos komiteto (“Socialnämnden“) patvirtinimas. Tokiu atveju valstybė per valstybinę draudimo istaigą (“Försäkringskassan“) iš tos sumos išmokinėja vaikui mėnesinius pinigus.

  • Jeigu įpareigotas mokėti išlaikymą motina/tėvas ekonomiškai įgalėjo bet nemokėjo alimentų ilgesnį laiką, teismas gali priteisti alimentus už tris metus atgaline data nuo bylos iškėlimo dienos.

Apie vaiko teises ir interesus (“barnets bästa”) skaitykite čia!

Mūsų duomenis rasite čia!