Šeimos teisė- globa, vaiko gyvenamoji vieta, bedravimas


Globa, vaiko gyvenamoji vieta, bendravimas

Globa, vaiko gyvenamoji vieta, bendravimas

Juridinė globa, vaiko gyvenamoji vieta, bandravimas su vaiku

Labai dažnai kyla nesusipratimų dėl terminų juridinė globa (”vårdnad”), teisė į bendravimą („umgängesrätt“) bei vaiko gyvenamoji vieta („boende“).

Juridinė globa yra ne tas pats kas vaiko teisė į bendravimą su tuo iš tėvelių su kuriuo vaikas pastoviai negyvena. Jeigu abu tėveliai ir po skyrybų išlieka juridiniais globėjais, vaikas dažniausiai gyvena pas abu globėjus pakaitom is(„växelvist boende“). Teisė i bendravimą dažniausiai aktualizuojasi kai tik vienas iš tėvelių turi juridinę globą ir vaikas negyvena pas abu tėvus pakaitomis.

Ką reiškia juridinė globa (“vårdnad“)

Juridinė globa reiškia teisinę ir socialinę atsakomybę už vaiką.

Tas kas nėra vaiko juridinis globėjas, negali spręsti svarbių vaiko gyvenime klausimų, pvz. kur vaikas gyvens arba kokią mokyklą lankys. Bendra juridinė globa („gemensam vårdnad“) suteikia tėveliams lygias teises sprendžiant klausimus susijusius su vaiko auklėjimu bei atsakomybę už vaiko psichosocialinę gerovę. Globėjai privalo užtikrinti vaiko tinkamą priežiūrą, išsilavinimą ir tinkamo ugdymo poreikius,  priklausomai nuo vaiko amžiaus ir brandumo.

Bendra globa juridinė (”gemensam vårdnad” ) arba išimtinė globa (”ensam vårdnad”)

Vaikui gimus susituokę tėvai („gifta föräldrar“) turi bendrą globą automatiškai. Po skyrybų bendra juridinė globa paliekama galioti jeigu tai atitinka vaiko interesus.

Tėvai gali patys susitarti dėl globos ir kitų klausimų. Jeigu, deja, tas neįmanoma, tenka kreiptis į teismą. Kreipkitės i mus jeigu jums reikia profesionalios pagalbos šiais klausimais!

Jeigu vaikui gimus tėvai nėra susituokę („sambor“), vaiko motina turi išimtinę globą („ensam vårdnad“).

Bendrą globą galima įsigyti registravimo procedūra Mokesčių inspekcijoje “Skatteverket“ arba pasirašius sutartį Socialinės Apsaugos Tarnyboje (“Socialtjänsten“; Malmėje vadinama „Familjerättsbyrå“), kas turi būti patvirtinta  Socialines ir rūpybos komiteto („Socialnämnden“).

Vaiko tėvas, jeigu motina nesutinka su bendrąja globa, turi kreiptis i teismą.

Specialiai paskirti globėjai (”särskilda vårdnadshavare”)

Jeigu tėvai dėl įvairių priežasčių negali pasirūpinti savo vaikais, valstybė specialiai paskiria vieną ar kelis globėjus (“särskilda vårdnadshavare“).

Mūsų duomenis rasite čia!