Darbo teisė


Darbo teisė arbetsrätt labour law Informacija apie Švedijos darbo teisę tiems kurie dirba Švedijoje

Švedijos darbo teisė yra skirstoma i dvi grupes:

Individuali darbo teisė (”individuell arbetsrätt”), reglamentuojanti  asmenines dirbančiojo arba ieškančio darbo teises ir pareigas. Patys svarbiausi įstatymai šioje darbo teisės srityje yra:

 • Darbo aplinkosaugos įstatymas (”Arbetsmiljölagen”)
 • Atostogų įstatymas (”Semesterlagen”)
 • Darbo laiko įstatymas (”Arbetstidslag”)
 • Apribojimo dėl atleidimo iš darbo istatymas (”Lag om anställningsskydd”)
 • Įstatymas dėl diskriminacijos (“Diskrimineringslagen”), kurio atitinkamas skyrius reglamentuoja diskriminaciją darbe
 • Įstatymas dirbantiems valstybinėse įstaigose (”Lag om offentlig anställning”)

Kolektyvinė darbo teisė (profesinių sąjungų ir darbdavių organizacijų darbo teisė (”kollektiv arbetsrätt”)

Profesinė sąjunga (“facket”) tai dirbančių atitinkamos profesijos asmenų susivienijimas jų darbinėms bei profesinėms teisėms bei interesams ginti, pvz. statybos darbuotojų profesinė sąjunga/statybininkų profsąjunga (spausk – ”Byggnads”).

Darbdavių organizacija (“arbetsgivarorganisation”) tai tam tikros profesijos ar srities darbdavių susivienijimas kad atstovauti jų teises derybose su atitinkamomis darbuotojų profsąjungomis, pvz. Švedijos statybos industrija (spausk – „ Sveriges byggindustrier – Byggindustrins bransch- och arbetsgivarorganisation”)

Pagrindiniai ystatymai šioje darbo teisės srityje yra du:

 • Įstatymas reguliuojantis darbuotojų arba darbdavių priklausiančių atitinkamoms sąjungoms teises ir pareigas (”Medbestämmandelagen”), pvz. teisė kartu nutarti dėl darbo sąlygų arba dėl kada galima streikuoti
 • Įstatymas reguliuojantis profesines sąjungos atstovų teises darbo vietoje (”Förtroendemannalagen”)

Individualūs darbo ginčai („individuella arbetstvister“)

Jeigu dėl nesutarimų  tarp darbdavio ir darbuotojo nepavyksta derybų metu pasiekti abiem pusėms priimtino susitarimo galima paduoti klausima nagrinėti į teismą. Yra du pirmosios instancijos skirtingi tesimai kurie nagrinėja darbo ginčus:

Specialusis teismas darbo ginčams nagrinėti (”Arbetsdomstolen”)

Šis teismas sprendžia ginčus kilusius tarp darbuotojo ir darbdavio kurie yra profesinių sąjungų ir darbdavių organizacijų nariai. Kitas reikalavimas yra kad ginčas būtų dėl teisių ir pareigų susietų su kolektyvine darbo teise ir atitinkamais įstatymais.

Apylinkės teismas (”tingsrätt”)

Apylinkės teismas (priklausomai nuo darbuotojo pastovios gyvenamosios vietos) nagrinėja darbo ginčus kai darbuotojas nepriklauso jokiai profesinei sąjungai arba tuo atveju kai darbuotojo profesinė sąjunga arba darbdavio organizacija neparemia darbuotojo arba darbdavio aktualaus ginčo atveju.

Tas kas nepatenkintas apylinkės  teismo sprendimu, gali tai apskūsti specialiajame darbo ginčų teisme (”Arbetsdomstolen”). Šito teismo sprendimas yra galutinis!

Observera! įsidemėkite! Atention! Dėmesio, laiko terminas per kurį reikia kreiptis i teismą darbo ginčų klausimais yra labai trumpas! Todėl kilus problemoms nedelsiant susisiekit su mumis!

 

Jeigu nepriklausai darbuotojų profsąjungai (“facket“)

Jeigu tave, tarkime, atleido iš darbo dėl nesvarios/nemotyvuotos priežasties arba tavo darbdavys negerbia tavo kaip darbuotojo teisių, kreipkis i mus ir mes tau padėsime išsiaiškinti ar tavo pretenzijos yra juridiškai pagrįstos.

Jeigu tavo pretenzijoms yra pagrindo ir tu neturi pakankamai lėšų sumokėti teisininkui, valstybė gali kompensuoti išlaidas priklausomai nuo tavo pajamų dydžio (atsižvelgiama ir į esamas skolas, alimentus ir pan.) vadovaujantis taip vadinamu teisinės pagalbos įstatymu (”Rättshjälpslagen”).

Įsidėmėkite jog prieš prašant valstybinės teisinės pašalpos,  jūs privalote ateiti teisinėn konsultacijon pas jūsų pasirinktą teisininką mažiausiai 1 ir daugiausiai 2 valandoms. Konsultacijos metu ir užpildomas pareiškimas teisinei pagalbai/pašalpai (“rättshjälp”) gauti.

Todėl yra itin svarbu kad jūs su savimi turėtumėte dokumentus nurodančius jūsų pajamas ir skolas, pvz. paskutine mokesčių deklaracija (”skattedeklaration”) ir išrašą iš banko apie jūsų busto skolas (”intyg om bolåneskulder”) ar kitokias kreditines skolas (”kreditkortsskulder“) bei mokamus alimentus.

   • Jeigu tavo pajamos yra mažesnės  nei 75,000 švediškų kronų per metus, teisinė konsultacija tau kainuos per pus mažiau.
   • Jeigu teisinė konsultacija reikalinga asmeniui jaunesniam nei 18 metų, konsultacija yra nemokama.

Įsidemėkite, informacija šiame skyrelyje skiriama dirbantiems asmenims kurie nepriklauso jokiai profsąjungai!

 

Jeigu susidomėjote mūsų teisinėm paslaugom mūsų duomenis rasite čia!