Finansinė teisinė pagalba

Finansinė teisinė pagalba

Finansinė pagalba teisininko išlaidoms apmokėti

Teisinis draudimas (“rättsskydd”), finansinė teisinė pagalba (“rättshjälp”) ir kitokia finansinė parama teisininko išlaidoms apmokėti

Teisinė konsultacija

Kaip jau minėta skyriuje Kainos, mokestis už teisinę konsultaciją iki 2-ų valandų gali būti sumažinta perpus jeigu konsultaciją gaunančio asmens metinės pajamos neviršija 75 000 SEK. Vaikams iki 18 metų ir kurie neturi ekonominių lešų konsultacija kompensuojama valstybės 100%.

Plačiau apie teisinės apsaugos draudimą („rättsskydd“)

Jeigu jūs turite įsigiję namų (“hemförsäkring“),  automašinos (“bilförsäkring) arba imonės (“företagsförsäkring“) draudimą, tada automatiškai turite ir teisinės apsaugos draudimą („rättsskydd“) kuris pakloja teisininko išlaidas, kilus teisiniams ginčams tarp jūsų ir kito privataus asmens, jeigu jūsų individuali situacija atitinka draudimo bendrovės nustatytas sąlygas. Mes padedame tas sąlygas išsiaiškinti!

Plačiau apie valstybinę teisinę pagalbą („rättshjälp“)

Jūsų metinės pajamos („ekonomiskt underlag“) bei išlaidos

 • Jei neturite aukščiau minėto draudimo (ir neturėjote finansinės galimybės tokio draudimo įsigyti) arba draudimas negalioja jūsų ginčo atveju ir
 • jūsų metinės pajamos neviršija 260 000 SEK
 • tuo atveju turite teisę į valstybinę teisinę pagalbą (“rättshjälp“),  kilus tiesiniui ginčui su kitu privačiu asmeniu ir jūsų teisine problema yra viena iš kompensuojamųjų.

Kita sąlyga teisinei pagalbai gauti

Be minėtos finansinės sąlygos dar reikalaujama kad jūs būtumėte konsultavęsis pas tą patį teisininką ne trumpiau 1-os valandos.

Kokiose teisinėse bylose suteikiama valstybinė teisinė pagalba?

 • Teisinė pagalba yra ypač aktuali sprendžiant  globos ir bendravimo su vaikais klausimus
 • Teisinė pagalba suteikiama jeigu jums kilo ginčas darbo klausimais ir jūs nepriklausote jokiai darbo profsąjungai

Kita svarbi informacija apie valstybinę teisinę pagalbą

 • Tiktai privatūs asmenys gali pretenduoti į tokią teisinę pagalbą!
 • Valstybė neprisidės prie teisininko išlaidų jeigu ginčo suma  neviršija pusę taip vadinamo bazinės kainos dydžio („prisbasbelopp“) kas siekia 22.150 SEK 2016-aisiais. Gera žinia yra ta, kad tokių bylų (“småmål”) atveju pralaimėjusi ginčą šalis neprivalo padengti laimėjusios šalies teisininko išlaidas.
 • Atkreipkite dėmesį i tai jog jums nereikia būti Švedijos piliečiu kad galėtume gauti teisinę pagalbą!

Kita valstybinė finansinė pagalba teisininko išlaidoms pakloti

 • Išlaidos įrodymams surinkti bei išlaidos susijusios su atvykimu i teismą kompensuojamos valstybės jeigu ginčo šalių arba liudininko finansinė padėtis sunki. Tokia piniginė kompensacija vadinama ”ekonomiskt bistånd”.
 • Jeigu po santuokos nutrūkimo (skyrybų arba vieno iš sutuoktinių mirties atveju) tenka prašyti teismo pagalbos bendram turtui padalinti (“bodelning“), valstybė apmoka 5 valandų darbą turto dalijimo administratoriui („bodelningsförättare“), jeigu prašytojo ekonominė ir kitos asmeninės aplinkybės to reikalauja. Tokia valstybinė piniginė pašalpa vadinama „ersättningsgaranti“.

Observera! įsidemėkite! Atention! Atkreipkite dėmesį į tai kad jūs patys galite pasiūlyti savo “kandidatą”/teisininką į turto padalijimo administratoriaus “pareigas”!

 • Jeigu vienas iš jūsų nepatenkintas tuo kaip turtas buvo padalintas, jūs turite teisę tai apskųsti turto padalijimą teisme („klandra bodelning“).  Valstybė pakloja teismo išlaidas ekonominių sunkumų atveju (”rättshjälp vid klander av bodelning”).

Mūsų duomenis rasite čia!

Leave a Reply

Your email address will not be published.