Priser, jurist

 

Priser, jurist i Malmö

Priser, jurist i Malmö

Priser, jurist

Vad kostar det att anlita en jurist?

Du med knapp ekonomi eller med hem-, bil- eller båtförsäkring kan i vissa tvist ärenden få dina juristkostnader betalda av staten (rättshjälp) eller av ditt försäkringsbolag (rättsskydd).

Vi hjälper dig gärna med utredning samt ansökan av rättsskydd eller rättshjälp!

Mer om rättshjälp, rättsskydd samt annan ekonomisk hjälp med att betala juristkostnader läs här!

Om du inte har rätt till rättsskydd, rättshjälp eller annat ekonomiskt stöd, gäller följande priser hos oss.

Regeringen har för år 2021 beslutat att timkostnadsnormen (rättshjälpstaxa) för rättsliga biträden med F-skatt är 1425 SEK exklusive mervärdeskatt/Moms (1781 inklusive Moms).

priser, jurist

Priser för rådgivning, jurist

Rådgivning, nedsatt rådgivningsavgift mm.

För att bli beviljad rättshjälp måste du först söka minst 1 timmes rådgivning och du betalar rådgivningsavgiften själv, förutom längre ner angivna undantag. Läs vad domstolsverket skriver om rådgivningsavgiften här!

Du har alltid rätt att begära rådgivning ( max 2 timmar) enligt rättshjälpstaxan. Detta gäller även företag. Observera dock att vi inte är skyldiga att debitera enligt rättshjälpslagen.

Även föreningar, organisationer och företag kan få rådgivning enligt rättshjälpslagen.

Rådgivning i till exempel 15 minuter kostar en fjärdedel av det beloppet.

När du beställer tid, kom överens med oss om att rådgivning enligt rättshjälpslagen ska gälla.

Vem kan få rådgivning gratis?

Om du som söker rådgivning har knapp ekonomi och är under 18 år behöver du inte betala för rådgivning.

Vem kan ansöka om nedsatt rådgivningsavgift

Rådgivningsavgiften kan sänkas med 50 % om din årliga inkomst är under 75,000 SEK (hänsyn tas till skulder samt försörjningsskyldighet).

Övriga juridiska ärenden

När ditt rättsliga ärende är enkelt eller tydligt (t.ex. registrering av ett bolag, äktenskapsförord, samboavtal, testamente, bodelningsavtal, bouppteckning) får du en exakt uppskattning av kostnaden i just ditt ärende.

Vid behov av juridisk hjälp med mer invecklade frågor och även när det gäller den del av kostnaden som inte täcks av din försäkring, rättshjälp eller annat statligt stöd, kan vi, vid behov, upprätta en avbetalningsplan.  Du kommer att bli informerad om varje kommande räkning fortlöpande!

Leave a Reply

Your email address will not be published.