Vårdnadstvist

vårdnadstvist

vårdnadstvist

När föräldrar är överens och vill avtala om vårdnad, boende och umgänge på egen hand – vårdnadstvist utanför domstol

 • Föräldrar har möjlighet att anmäla och/eller avtala att de vill ha gemensam vårdnad eller vill bestämma om barnets boende samt umgänge.
 • Familjerätten/socialtjänsten hjälper er att skriva ett sådant avtal som sedan godkänns av socialnämnden om det anses vara för barnets bästa.

Om ni inte kan komma överens på egen hand – vårdnadstvist vid domstol

 • Enligt svensk lag är det barnet som har rätt till båda sina föräldrar och inte tvärtom!
 • Domstolen bestämmer vem som ska ha den juridiska vårdnaden, vem som barnet ska bo med samt om umgänge. Det är aldrig för sent att börja samarbeta och avbryta en pågående vårdnadstvist vid domstolen!
 • Domstolen ska alltid tänka på barnets bästa samt ta hänsyn till barnets vilja och åsikt med beaktande av dess ålder och mognad.
 • Lagen säger att man särskilt ska se på barnets behov av en god och nära kontakt med båda föräldrarna med beaktande av en eventuell risk att barnet ska föras bort eller hållas kvar, eller på annat sätt fara illa.

Samarbetssamtal före och/eller under en pågående vårdnadstvist

Vad är samarbetssamtal?

 • Innan du som förälder går till domstolen är det viktigt att du försöker lösa tvisten på ett fredligt sätt med hjälp av socialtjänsten/familjerätten genom ett så kallad samarbetssamtal. Samtalen är kostnadsfria!
 • Även under vårdnadstvisten kan domstolen bestämma att föräldrarna har goda chanser att lösa vårdnadsfrågan via samarbetssamtal. Detta enbart om föräldrarna är samarbetsvilliga!
 • Ibland kan det räcka med några samtalstimmar för att lösa oenigheter angående vårdnad, boende och umgänge beträffande era barn.

Vad innebär utredning (om vårdnad, umgänge, boende)?

 • Om ni inte kan lösa vårdnadsfrågorna med hjälp av samarbetssamtal eller era jurister, ska domstolen besluta om en utredning.
 • Det är oftast socialnämnden som på uppdrag av domstolen genomför en utredning om vårdnad, boende och umgänge. Det tar upp till 3-4 månader.
 • Tanken med en utredning är att det skall ge domstolen mer information för beslutet genom att utreda olika valmöjligheter ur barnets perspektiv.
 • Utredningen påbörjas ofta med ett gemensamt samtal med föräldrarna där de informeras om hur utredningen kommer att genomföras. Det brukar göras hembesök hos vardera föräldern när barnet är där. Man brukar även samtala med personalen på barnets dagis/skola och andra viktiga aktörer i barnets liv.
 • Ni som föräldrarna har rätt att lämna skriftliga synpunkter på utredningens innehåll, t.ex. bemöta utredarens eller motpartens uppgifter. Dessa synpunkter ska skickas med själva utredningen till domstolen.
vårdnadstvist

vårdnadstvist, medling

Medling som alternativ till samarbetssamtal

Medling vid tvist i domstolen

Medling i tvister om vårdnad, boende och umgänge innebär att domstolen tillsätter en eller flera medlare (oftast med juridisk utbildning) som ska försöka få de tvistande föräldrarna att nå en samförståndslösning som är förenlig med barnets bästa. Sådant kan hända efter att domaren under de muntliga förberedelserna i domstolen försökt ”medla” mellan föräldrarna på egen hand utan gott resultat.

 • Föräldrarna kan själva begära medling, speciellt inför kommande huvudförhandling. Det är oftast mer positivt att “förlika sig” på egna villkor än att låta domstolen avgöra. Innerst inne vet föräldrarna bäst vad som är bäst för deras barn!
 • Föräldrarna ska vara positivt inställda till att få hjälp av medlaren.
 • Föräldrarna får ge förslag på lämpliga medlare.
 • Sådan medling är bra när parterna vill hålla diskussioner utanför offentligheten, eftersom medlingssamtal utanför domstol inte kan besökas av allmänheten.
 • Det kan ta upp till 4 veckor att försöka uppnå en lösning genom medling.
vårdnadstvist

medling hos oss

Medling utanför domstolen – vi kan hjälpa er med det!

 • Föräldrarna som bråkar om vårdnad, boende eller umgänge kan söka medling även utan att gå till domstol!
 • Vi kan medla mellan er och hjälpa att uppnå en förlikning samt ingå ett avtal gällande vårdnad om era barn, umgängesrätt samt underhåll. Sedan är det bara att låta socialnämnden fastställa det.
 •  Den juridiska forskningen visar att konflikten mellan föräldrar oftast förvärras av att vårdnadstvisten hamnar i domstolen. Samförståndslösning kan uppnås mycket fortare om föräldrar försöker lösa konflikten i egen regi.
 • Vi som medlaren ska lyssna på båda parters förslag och hjälpa er att uppnå ett gemensamt beslut.