Underhållsbidrag

Underhållsbidrag

Underhållsbidrag

Underhållsbidrag eller underhållsstöd?..

Vad innebär underhållsskyldighet?

Föräldrarna måste försörja sina barn. Det kallas för underhållsskyldighet.

Skillnaden mellan underhållsbidrag och underhållsstöd

Underhållsbidrag betalas av den förälder som barnet inte bor med eller av den rikare föräldern vid växelvis boende.

Underhållsstöd betalas av staten (via Försäkringskassan) när barnet inte kan få underhållsbidrag.

När ska man betala underhållsbidrag?

Om du inte bor med ditt barn ska du betala underhållsbidrag tills barnet fyllt 18 år eller så länge barnet går i skolan dock längst tills barnet fyller 21 år. Underhållsbidraget ska gå åt barnets kostnader för boende, mat samt fritid.

Ni som föräldrar kan själva genom avtal bestämma om hur mycket det ska betalas till barnet. Är ni oense kan domstolen bestämma om det.

Nu, efter en vägledande avgörande vid Högsta Domstolen, kan ett barn få underhållsbidrag även vid växelvis boende. Detta när den ena föräldern har mycket högre inkomst än den andra. Barnet ska helt enkelt ha samma levnadsstandard även när det bor hos den “fattigare” föräldern.

Hur mycket ska man betala i underhållsbidrag?

  • Vid beräkning av underhållsbidrag ska man ta hänsyn till båda föräldrars ekonomi samt försörjningsbörda gentemot andra familjemedlemmar
  • Underhållsbidrag kan fastställas retroaktivt (max 3 år)
  • Kan du inte betala hela eller en del av underhållsbidrag enligt schablonsumman (1 273 SEK/mån), ska staten rycka in med mellanskillnaden

Hur beräknar man underhållsbidragets storlek?

  • Först undersöker man barnets behov av underhåll. Där ingår kostnader för mat, kläder, mediciner, etc. Även utgifter för barnomsorg, busskort, fritidssysselsättningar, mm ingår vid bedömningen.
  • Den del av utgifterna som inte täcks av barnbidraget ska betalas av föräldrarna efter deras ekonomiska förmåga. I praktiken innebär det att den ene föräldern får stå för exempelvis 30% av kostnaderna och den andre 70 %.

Standardtillägg

När den bidragsskyldige föräldern har en hög inkomst kan barnet har rätt till standardtillägg, då barnet  har rätt till samma standard som den förmögnare föräldern.

När har man rätt till underhållsstöd?

Du som bor med barnet kan ansöka om underhållsstöd hos Försäkringskassan, om den förälder som inte bor med barnet inte vill/kan betala underhållsbidrag. Mer om det läs på Försäkringskassans webbsida här!