Vårdnad mm.

VÅRDNAD, BOENDE, UMGÄNGE

Vårdnad, boende, umgänge

Vårdnad, boende, umgänge

Skillnaden mellan vårdnad, boende och umgänge

Många förväxlar vårdnad med umgänge samt även boende (speciellt växelvis boende) och det är viktigt att skilja på dessa begrepp.

Förväxlingen beror delvis på att många använder termen vårdnadstvist som en samlingsterm när man pratar om tvister gällande juridisk vårdnad, boende eller umgänge.

Vad betyder vårdnad?

  • Vårdnad betyder juridiskt föräldraansvar över sitt barns uppfostran.
  • Vårdnad är ett juridiskt begrepp och det innefattar inte enbart den faktiska dagliga omvårdnaden av ett barn men även rätten att ta alla beslut gällande barnets liv, t.ex. välja dagis, resa utomlands osv.
  • Huvudregeln är att båda föräldrar ska vara vårdnadshavare om det anses vara för barnets bästa. Läs mer om barnets bästa här.
  • Gifta föräldrar blir vårdnadshavare automatiskt.
  • Ogifta föräldrar kan avtala om gemensam vårdnad vid Skatteverket eller socialnämnden. Detta kan göras redan när pappan bekräftar faderskapet skriftligt.

Vad betyder umgängesrätt?

Barnet har rätt till umgänge med en förälder som det inte bor tillsammans med. Umgänget kan ske i olika former, t.ex. umgänge med övernattning, umgänge under några timmar utan övernattning eller umgänge utan fysiska möten, t.ex. via telefon eller internet. Barnets bästa är även här avgörande! 

 Umgänget är till för barnet!

  • Barn ha rätt till umgänge med den förälder som de inte bor tillsammans med.
  • Föräldrarna har ett gemensamt ansvar för att barnets behov av umgänge med icke “boförälder” tillfredsställs.
  • Enligt förarbetena är umgänget i första hand till för barnet! Föräldrar har inte någon absolut rätt till umgänge med sitt barn! Barnet har rätt till att umgänge anpassas efter dess individuella behov.

Vad betyder boende(rätt)?

Boende betyder att barnet inte enbart umgås med förälder på dagtid utan även bor hos den.

Vad betyder boendeförälder? När är man umgängesförälder?

En förälder som barnet bor hos den mesta av tiden kallas för boendeförälder.  Den andra föräldern kallas för umgängesförälder. Vid växelvis boende är båda föräldrar boendeföräldrar.

Umgängesförälder eller någon annan som står barnet särskilt nära (t.ex. mor- eller farföräldrar) har rätt till information från den andra föräldern som ska underlätta umgänget för barnet.

Barn under 3 år och umgängesförälder

Generellt gäller det att barn upp till tre år inte ska bo hos en förälder som det inte har bott med tidigare. Även umgänget med en sådan förälder ska helst ske oftare men under kortare stunder.

Om barnet under tre år ska bo hos en sådan förälder, då ska detta ske maximum två nätter i veckan. Småbarn är rutinmänniskor och de behöver lång tid för att vänja sig vid nya vanor!

Vad betyder växelvis boende samt vårdnad vid ett sådant boende

Växelvis boende betyder att barnet bor hos var och en av föräldrarna nästan lika mycket. Oftast har sådana föräldrar även gemensam vårdnad (vardagligt ”delad vårdnad”).

Barn under 1.5 år!

Det rekommenderas varken växelvis eller annat delat boende för barn under 1,5 år!

Läs här vad Socialstyrelsen tycker om vårdnad, boende, umgänge samt barnets bästa därtill! 

Om vårdnadstvister läs här