Testamente

testamente

testamente

TESTAMENTE

Det är enbart en femtedel av Sveriges befolkning som har skrivit/upprättat ett testamente. Många känner inte till att man i sitt testamente kan skriva in alla möjliga testamentstagare – allt ifrån vänner till företag eller ideella organisationer. Om man är gift, sambo eller har egna barn (bröstarvingar) kan man inte alltid räkna med att ens vilja i testamentet kommer att följas fullt ut. Mer om det läs nedan.

Vem är testamentstagare? Vad betyder universell testamentstagare samt legatarie?

Testamentstagare är den som enligt den avlidnes testamente får ärva den avlidne. Det finns två sorters testamentstagare: universell testamentstagare och legatarie.

 • Legatarie är den som enligt testamente får ärva en särskilt bestämd egendom, t.ex. en fastighet eller en viss summa pengar.
 • Universell testamentstagare är den som enligt testamentet får ärva en viss mängd av kvarlåtenskap.

När ska man skriva ett testamente?

 • Vil du att någon bestämd fysisk eller juridisk person ska ärva dig ska du skaffa dig ett testamente.
 • Är du sambo och du vill att din andra hälft ska ärva dig ska du skriva ett testamente. Det ideala är om du och din sambo skriver ett inbördes testamente. Observera att den efterlevande sambon ska begära bodelning senast vid bouppteckningsförrättningen.
  • Har ni gemensamma barn har de rätt till laglott oavsett testamentet. Utan testamente ärver barnen allt (arvslott). Sambor som skaffar gemensamma barn rekommenderas därför att gifta sig, så att barnen får vänta på sitt arv tills den andra förälder avlider och att den efterlevande föräldern kan sitta i orubbat bo.
 • Om du inte vill att din kvarlåtenskap ska ärvas enligt arvsregler rekommenderas du att skriva ett testamente.
  • Observera att ifall du är gift, sambo eller har bröstarvingar/egna barn kan din vilja i testamentet komma att “begränsas”. Detta om du i testamentet lämnar nämnda personer arvlösa.
 • Är du gift och ni inte har gemensamma barn men du eller din äkta hälft har särkullbarn (egna barn sedan tidigare) kommer dessa barn ärva sin förälder enligt arvsregler om inget testamente finns. I testamentet kan man ge hälften av sina tillgångar till sin maka (-e) men andra halvan kommer dennas (-es) egna barn att ha rätt till. Barnen har alltid rätt till laglott.
 • Om du vill att dina barns arv ska vara enskilt, d.v.s. inte tillfalla deras framtida partners vid bodelning, ska du skriva ett testamente. Övertaganderätt enligt sociala skyddsregler kan dock komma att gälla men din arvinge kommer att ha rätt till full ersättning för värdet.

Varför ska Du skriva ett “Min sista viljan” brev?

 • Om Du vill bestämma om till exempel hur din begravning ska gå till kan du skriva ett brev som kallas “Min sista viljan “( ibland “vita arkivet”).
 • Vi rekommenderar våra klienter att skriva sin “Min sista  viljan” i själva testamentet, eftersom sista viljan inte är juridiskt bindande om det skrivs utanför testamentet.

Varför ska Du ha en testamentsexekutor?

Om du vill att ditt testamente följs till punkt och pricka ska du utse någon till din testamentsexekutor i ditt testamente. Du kan även förvara ditt testamente hos din testamentsexekutor.

Testamentsexekutor är den som bestämmer över dödsboet, d.v.s. förvaltar (tar hand om post, räkningar, abonnemang osv.) samt skiftar ut/fördelar tillgångar i dödsboet enligt föreskrifter i testamentet.

testamente

Bra att veta om testamente

Bra att veta innan Du skriver ett testamente

 • Har Du bröstarvingar (barn, barnbarn osv.) kan du inte lämna dem helt arvlösa. Dina bröstarvingar har alltid rätt till hälften av sin arvslott (s.k. laglott). Arvslott är det som bröstarvingar har rätt till enligt lagen om inget testamente finns.
 • Ifall Du är gift och vill testamentera bort din egendom till någon annan kommer Din efterlevande maka (-e) att ha rätt att behålla en summa på ca 180 000 (4 basbelopp år 2014). Denna regel (“basbeloppsregel”) skyddar och prioriterar den efterlevande makan (-en) även gentemot den avlidnas (-es) särkullbarn (barn sedan tidigare). Denna regel gäller endast om den efterlevande makas (-es) egen förmögenhet inte kommer upp till den nämnda summan.
 • Om Du är sambor och vill testamentera samboegendom till någon annan kommer Din efterlevande maka (-e) att ha rätt att behålla ca 90 000 (2 basbelopp år 2014). Den efterlevande sambor får den summan även om Du har särkullbarn. Denna regel (“lilla basbeloppsregel”) gäller enbart om den efterlevande sambon saknar egna tillgångar upp till den nämnda summan.
 • Du kan testamentera bort enbart det som du är lagfaren ägare till. Det innebär dock att kvarlåtenskap som är giftorättsgods (=inte enskild egendom) kommer att ingå i bodelningen. Du som lagfaren ägare kan dock i testamentet förordna hur Du vill att dina testamenttagare ska kompensera för värdet som tillfaller den efterlevande genom bodelning enligt lag. Ring oss och vi förklarar mer!

Vad betyder “att klandra testamentet”?

 • Klandra ett testamente gör Du om du tycker att testamentet ska anses vara ogiltigt.
 • De mest åberopade ogiltighetsgrunderna är att det saknas signatur av två vittnen eller att den avlidne var psykiskt störd när testamentet skrevs.

Vad är ett nödtestamente?

Om man vid sjukdom eller nödfall snabbt behöver upprätta ett testamente går det bra att t.ex. göra detta muntligt eller på en bit av papper så länge detta görs inför två samtidigt närvarande vittnen.

Var kan man förvara sitt testamente

 • Om du har valt en testamentsexekutor brukar hen förvara ditt testamente
 • Det är populärt att förvara testamentet i ett bankfack. När du avlider kommer banken att lämna ut en kopia av ditt testamente så att det inte “försvinner”.
 • Det finns ingen statlig myndighet där man skulle kunna registrera och förvara sitt testamente

Nä ska Du kontakta oss?

 • Du vill skriva ett testamente och/eller Din sista vilja och vet inte hur man författar det. Det är viktigt att testamentet återger Din egentliga vilja angående vad Du vill att det ska hända med Din egendom efter din bortgång.
  • Utan testamente är det arvslagen som gäller, vilket innebär att en viss del av Din släkt eller staten får ärva Din egendom
 • Du och Din make/sambo vill skriva ett inbördes testamente för att gentemot vissa arvsregler skydda varandra
 • Du vill försäkra dig att ditt testamente kommer att följas till punkt och pricka och därför vill du ha oss som Din testamentsexekutor
 • Du är arvtagare eller testamentstagare och vill veta dina rättigheter därmed
 • Du vill ha hjälp med att klandra ett testamente för du känner att någonting inte stämmer med detta
 • Om något av syskon har i gåva fått stor summa pengar eller annan egendom från sin förälder kommer gåvan att ses som förskott på arv när denna förälder avlidit. Kan resten av syskonen inte få ut sin laglott ska de väcka talan mot det syskonet som fått gåvan inom 1 år från bouppteckningsförrättningen.