Skilsmässa

Äktenskapsskillnad skyrybos mindre

Begära skilsmässa (äktenskapsskillnad)

Du behöver inte uppge några egentliga skäl för din skilsmässa till domstolen.

Betänketid samt fullföljd av skilsmässan

Om ni vid skilsmässoansökan har barn under 16 år eller enbart en av er vill skilja sig får ni betänketid på 6 månader.

Detta gäller dock inte om ni har bott isär/folkbokförda på skilda adresser i minst 2 år

Efter 6 månaders betänketid ska man ansöka om fullföljd av skilsmässan.

Om du efter skilsmässa inte kan försörja dig själv/underhållsbidrag till tidigare make

Om efter skilsmässa, under en övergångsperiod, den ena maken har dålig ekonomi går det att bestämma att den andra maken ska stödja den maken ekonomiskt tills hen kan försörja sig själv. Om ni inte kan bestämma om detta själva kan man ansöka om underhåll vid domstol.

Om maken behöver ekonomiskt stöd under längre tid kan man även då avtala om underhållsbidrag antingen utan eller med domstolens hjälp. Avtalet måste registreras vid Skatteverket.

Om du behöver bostaden under betänketiden/kvarsittanderättbodelning division of property turto pasidalijimas раздел имущества (2014_03_31 08_28_28 UTC)

Om ni inte är ense om vem som ska få bo kvar i er gemensamma bostad, kan man vid domstol ansöka om så kallad kvarsittanderätt, d.v.s. vem som får bo kvar i det gemensamma hemmet till dess att bodelning har skett. Om barnen ska bo hos den ena föräldern brukar denna få stanna kvar i bostaden innan bodelningen.

I samband med bodelningen kan man bestämma vem ska få stanna i hemmet efter bodelningen. Även här har “boföräldern” oftast företräde till bostaden då denna anses ha större behov av det. Nuförtiden har dock många föräldrar barnen växelvis, d.v.s. är “boföräldrar” båda två.

Vi hjälper dig ansöka om kvarsittanderätt!

Vad är en bodelning och en bodelningshandling?

 • Bodelning betyder att varje makes egendom delas fullt lika mellan makarna vid eventuell skilsmässa eller ena makens död om det inte finns något äktenskapsförord där varje makes all eller viss egendom anges som enskild.
 • Bodelningen skall ni göra tillsammans. Om ni har svårt att komma överens kan ni få hjälp av en bodelningsförrättare som  via domstolen ska hjälpa er att dela upp er egendom. Mer om bodelningsförrättare läs här.
 • En bodelningshandling ska upprättas, efter att bodelningen blivit klar, av båda tillsammans, ska vara skriftlig och underskriven av båda. Någon blankett för detta finns inte.

Vi hjälper er gärna både med bodelning samt med bodelningshandling!

Hur går en bodelning till?

 • Vid en bodelning så skall en bouppteckning (en lista över tillgångar samt skulder som paret har) göras. Makarna är skyldiga att redovisa för all sin egendom (och dess värde ) som varit i deras ägo fram till dagen för skilsmässoansökan.
 • Om man tror att före detta partnern skall försöka dölja egendom eller göra sig av med tillgångar kan man berätta om det för domstolen, som i vissa fall kan besluta att skydda egendom under tiden som arbetet med bodelningen pågår.
 • Om det inte finns något äktenskapsförord delas giftorättsgodset oftast lika.
 • Rent personliga saker såsom kläder, presenter och annat som enbart används av dig ingår inte i bodelningen, med undantag för personliga saker av mycket stora värden.
 • Om makarna vill kan de inkludera även enskild egendom (från äktenskapsförordet) i bodelningen samt även egendom som trätt i dess ställe.
 • Olika ersättningar såsom skadestånd ingår inte i bodelningen med undantag för inkomstförluster och annat som kan anses höra till gemensamt hushåll. Pension samt personlig rättigheter ingår inte heller i bodelningen.
 • Innan man fördelar det som finns i det gemensamma boet tar man ut det som behövs för att täcka makarnas skulder; skulder p.g.a. av begånget brott tas inte med; inte heller skulder eller avyttrande av tillgångar uppkomna precis innan skilsmässoanmälan om man tror att dessa gjordes för att påverka bodelningsresultatet;
 • När man delat upp boet ska man fördela det på lotter. Om någon vill ha en viss sak på sin lott går det bra att lösa ut det så länge den andre fullt kompenseras för det förlorade värdet. Om man inte delar upp sakerna på egen hand kan man bli tvingad att sälja de omtvistade objekten för att båda makar ska kunna realisera pengar de har rätt till. Det går även bra att lösa ut före detta maken ur hemmet så länge det inte är enskilt egendom .

Jämkning/ändring av bodelning och/eller äktenskapsförord

Om ni båda tycker att bodelning enligt principen 50/50 känns orättvist får ni dela upp er gemensamma egendom som ni vill.

Om enbart en av er tycker att denna princip i ert fall måste frångås måste ni vända er till jurist eller domstol för att lösa detta. Ni kan då kräva jämkning/ändring av både äktenskapsförordet och/eller själva bodelningen.

Säg till exempel att ni varit tillsammans i enbart flera år! Då kan det kännas orättvist att allt ska delas lika, speciellt om den ena har mycket mer förmögenhet än den andra.

Bodelning vid domstol

Om ni är oense kan en av er eller båda  begära bodelning i domstol/ansöka om bodelningsförrättare vid domstolen. Mer om det läs här!

Bodelning pga. skilsmässa

Bodelning på grund av skilsmässa behöver inte anmälas till Skatteverket. Själva bodelningshandlingen kan ni däremot registrera om ni så önskar.

 Om bodelning under äktenskapet läs här.

 Våra kontaktuppgifter hittar Du här!

Leave a Reply

Your email address will not be published.