Sambor

Familjerätt family law Sweden

 Vad är sambor?

Enligt sambolagen, om du bor tillsammans med någon som ett par och delar ett gemensamt hushåll då är ni sambor. Du kan inte vara gift med någon annan samtidigt!

Vad är samboegendom samt ett samboavtal?

Samboegendom består bara av den bostad som ni bor i samt inventarier (t ex. möbler) i bostaden, om ni har köpt dessa för att använda det tillsammans. Sambolagen gäller alltså inte sommarställen, bilar, båtar, pengar eller värdepapper på banken.

I ett samboavtal kan ni avtala om att ni inte ska dela på den gemensamma bostaden och sakerna i den eller, tvärtom, ni vill att alla era tillgångar ska ingå i eventuell bodelning i samband med separation eller den ena sambons död.

Om sambor separerat

  • Bodelning ska göras inom 1 år om någon av samborna begär det.
  • Bostaden samt bohaget som förvärvats för sambornas gemensamma liv ska delas lika genom bodelning, om samborna inte bestämt något annat i ett samboavtal.
  • Ni kan inte göra bodelning så länge ni är sambor; det finns dock möjlighet att skriva ett så kallat föravtal om ni planerar att separera och innan ert samboskap anses vara upplöst
  • OBS! En bodelning mellan sambor går inte att registrera.

Vem har rätt till bostaden efter separation (s.k. kvarsittanderätt ) innan eller efter bodelningen?

Om du och ditt ex inte kan komma överens om vem som får stanna kvar i bostaden innan bodelningen ska du ansöka om kvarsittanderätt vid domstolen.

Om det finns barn som ska bo mest med dig (boendeförälder) och/eller du behöver bostaden mer av en annan enligt domstolen viktig anledning, kan du få stanna i bostaden innan bodelningen sker. Detta även om du inte äger bostaden i fråga.

Kvarsittanderätt efter bodelningen kan man begära i samband med bodelningsärendet vid domstol. Detta om ni inte lyckas “bodela ” utan domstolens hjälp.

sambor

sambor bodelning

Vi kan hjälpa er att “bodela” utanför domstolen om ni vill spara tid och pengar!

Bodelning vid domstol- bodelningsförrättare

Om ni bråkar över bostaden och bohaget kan den ena sambon eller båda ansöka hos tingsrätten om en bodelningsförrättare. Ni ansvarar solidariskt för kostnader för bodelningsförrättaren som bestämmer över vad som ska ingå i bodelningen, hur saker ska värderas och hur de ska fördelas mellan er.

OBS! Ni har rätt att till domstolen föreslå en egen jurist eller advokat till bodelningsförrättare!

Observera dock att bodelningsförrättare har neutral roll, då hens uppgift är att fatta ett beslut över bodelningen. Därför, för att uppnå bästa resultat, ska ni ha ett eget ombud under förhandlingarna hos en bodelningsförrättare. Den minst kostsamma lösningen är dock att “bodela” utanför domstolen!

Om ni inte är nöjda med bodelningsförrättarens beslut, kan ni klandra bodelning vid samma domstol. Den förlorade parten betalar motpartens kostnader.

När kan vi hjälpa Dig?!

  • Du ska flytta ihop/bli sambo och ni vill göra i ordning er nuvarande och framtida ekonomiska situation.

Börja ert gemensamma liv med vetskap om att ni bryr er om varandra både känslomässigt och ekonomiskt!

  • Ni är redan sambor och ni vill göra ert förhållande mer rättvis ekonomiskt och behöver juridiskt hjälp för åstadkomma det.
  • Någon av er eller ni båda tänker starta eget eller går igenom andra stora förändringar i ditt/ert yrkesmässiga eller privata liv.
sambor

sambor

Vi rekommenderar att ni med jämna mellanrum ser över familjens ekonomi  och förnyar era juridiska dokument både när det går riktigt bra för er privata och/eller företags ekonomi (vilket vi håller tummarna för!) och när ni upplever motgångar!

 Våra kontaktuppgifter hittar du här!

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.