Arbetsrätt


Allt om kollektivavtal (viktigare skriva på LT än på svenska!

http://www.facketforandras.nu/Fragor–svar/

Om arbetsgivare och kollektivavtal

  • Om arbetsgivare inte är bunden av kollektivavtal har denne ingen skyldighet att teckna kollektivavtalade försäkringar (t.ex. sjukförsäkring eller avtalspension) för de anställda.

Du som anställd rekommenderas i sådana fall att teckna egen försäkring ifall du skulle råka för skada på jobbet.

  • Om din arbetsgivare har kollektivavtal ska hen teckna en rad försäkringar beroende på om du är en arbetare eller en tjänsteman.

Observera! įsidemėkite! Atention! Du ska veta att du inte behöver  vara med i facket för att sjukförsäkringen via din arbetsgivares kollektivavtal ska gälla dig! 

Vi kan kolla upp för dig om din (potentiella) arbetsgivare har kollektivavtal!