Äktenskapsförord, äktenskap

Äktenskap, äktenskapsförord

Äktenskap, äktenskapsförord

Om äktenskap

Makarna måste försörja varandra/försörjningsplikt

Lagen säger att makar bär ansvar för varandra både socialt och ekonomiskt.  I grova drag betyder det att makarna har rätt till samma levnadsstandard, vilket i praktiken innebär att den mer förmögne ska tillskjuta pengar till den mer fattige.

Denna försörjningsplikt gäller även under betänketiden under skilsmässan.

Om du är hemmafru/hemmaman gör du, enligt lagen, ekonomisk insats genom att sköta hushållsarbete. Du har då även rätt till pengar för dina personliga behov, t.ex. kläder, hygieniska produkter, nöje, studier mm.

Registrerat partnerskap

Lagen om registrerat partnerskap slutade gälla 2009. Par som lever i ett registrerat partnerskap fortsätter med det tills paret vill att det ska ta slut eller tills de gifter sig.

För registrerade par gäller samma lagstiftning som för gifta par.

Vad är giftorättsgods?

All egendom som ägs av den ena maken/registrerad partnern och som inte är enskild egendom enligt äktenskapsförord är giftorättsgods enligt lagen. Det är med andra ord er gemensamma egendom.

Vid eventuell bodelning läggs båda makars giftorättsgods ihop och efter att skulder dragits ifrån delas resten av värdet lika mellan makarna/registrerade partners.

Makarna ansvarar inte för varandras skulder personligt. Det är dock mycket viktigt att spara kvitton och andra ägarhandlingar  ifall ni skulle få besök av Kronofogden. Mer om detta läs på Kronofogdens hemsida här.

Vad är ett äktenskapsförord? Vad är enskild egendom?

Om ni inte vill att all egendom var och en av er äger ska delas lika vid eventuell skilsmässa eller den enes död, då ska ni skriva ett avtal om detta. Ett sådant avtal heter äktenskapsförord och det måste lämnas in till Skatteverket för registrering.

Egendomen som i äktenskapsförordet ska öronmärkas som enbart den ena makens kallas för enskild egendom, d.v.s. motsatsen till giftorättsgods.

Äktenskapsförordet kan ingås samt ändras både före och under äktenskapet.

äktenskapsförord

gåva mellan makar

Gåva mellan makar

Om du vill överlåta en del eller all din egendom till din respektive kan du göra det genom gåva.

Gåva till din respektive måste registreras hos Skatteverket om du vill att det ska gälla mot givarens fordringsägare/långivare. Vi kan hjälpa er att författa ett gåvobrev så att det uppfyller alla juridiska krav.

Alla gåvor, även från utlandet, är numera skattefria!

Bodelning under äktenskapet

Om ni önskar att göra en bodelning under äktenskapet måste ni först anmäla det till Skatteverket. Först efter att Skatteverket har registrerat anmälan kan ni sedan göra en bodelning under äktenskapet. Själva bodelningshandlingen kan också registreras om ni så önskar.

Om skilsmässa läs här!

                                                 

äktenskapsförord

Behöver hjälp?

När kan vi hjälpa Dig/Er?!

  • Ni ska gifta er och vill göra i ordning er nuvarande och framtida ekonomiska situation.

Börja ert gemensamma liv med vetskap om att ni bryr er om varandra både känslomässigt och ekonomiskt!

  • Ni är redan gifta och ni vill göra ert förhållande mer rättvis ekonomiskt och behöver juridiskt hjälp för åstadkomma det.
  • Någon av er eller ni båda tänker starta eget eller går igenom andra stora förändringar i ditt/ert yrkesmässiga eller privata liv.
  • Det är viktigt att ni med jämna mellanrum ser över familjens ekonomi  och förnyar era juridiska dokument både när det går riktigt bra för er privata och/eller företags ekonomi ( vilket vi håller tummarna för!!!) och ifall det skulle komma motgångar!

Våra kontaktuppgifter hittar ni här!

Leave a Reply

Your email address will not be published.