Bouppteckning,förättning, dödsboanmälan

bouppteckning

bouppteckning

 

Om bouppteckning och bouppteckningsförrättning

  • När någon i familjen avlider ska man  göra en bouppteckning samt bouppteckningsförrättning. Detta kan man göra själv eller ta hjälp med det genom att t.ex. anlita en jurist
  • Med bouppteckning menas nedskrivande av den avlidnes tillgångar och skulder  som de såg ut på dödsdagen.  Även själva dokumentet/handlingen med de nämnda uppgifterna i kallas bouppteckning. I bouppteckningen fastställs även vem som ärver den avlidne, vad som står i ett eventuellt testamente samt annan för efterlevande viktig information.
  • Bouppteckningsförrättning är ett möte där man tar fram all befintlig information om den avlidnes  egendom. Till mötet kallas följande personer: efterlevande maka eller sambo, dödsbodelägare samt efterarvingar. Kallelsen ska skickas ut i god tid.
  • Dödsbodelägarna ska själva utse två förrättare (“kunniga och trovärdiga goda män”; det får inte vara dödsbodelägare) som ska förrätta bouppteckningen samt en bouppgivare (som vårdat och bäst känner till den avlidnes egendom) som  ska på heder och samvete lämna uppgifter om den avlidnes kvarlåtenskap.. Även den efterlevande maka, sambo samt andra dödsbodelägare är skyldiga att lämna sådana uppgifter
  • Förrättningen ska hållas inom 3 månader från dödsfallet (dock går att ansöka om anstånd) och lämnas in till Skatteverket inom 1 månad därefter
  • Finns det efterlevande maka eller sambo ska först bodelning göras efter att bouppteckningen registrerats vid Skatteverket och innan man kan skifta arvet
  • Själv ska man göra en bouppteckning genom att man fyller i blanketten från Skatteverket (det går att beställa blanketterna via telefon eller ladda ned på webbsidan). På Skatteverkets webbsida hittar du även en broschyr med information om hur man gör en bouppteckning själv. Lycka till!

…har ni inte tid , känns det för komplicerat  eller har det blivit bråk om arvet hjälper vi gärna till! 

När en dödsboanmälan kan ersätta en bouppteckning?

  • När den avlidne inte har lämnat någon fastighet eller tomträtt efter sig samt om tillgångar räcker enbart till begravningskostnader samt andra liknande utgifter
  • Obs! Var den avlidne gift eller registrerad partner ska den avlidnes andel i giftorättsgodset beaktas
  • Du som tror att det kan bli aktuellt med dödsboanmälan ska kontakta socialnämnden i den kommun där den avlidne var bosatt